GT-S - sản phẩm sinh học

CHẾ PHẨM VI SINH NHẬT BẢN GT-S

CHẾ PHẨM VI SINH NHẬT BẢN GT-S

CHẾ PHẨM VI SINH NHẬT BẢN GT-S

Tìm hiểu về chế phẩm vi sinh GT-S mang lại hiệu quả cao trên cây trồng hiện nay

Xem thêm
NƯỚC UỐNG CHĂN NUÔI

NƯỚC UỐNG CHĂN NUÔI

NƯỚC UỐNG CHĂN NUÔI

GT-S là sản phẩm được chiết xuất với thành phần 100% nguồn gốc tự nhiên bao gồm: Khoáng chất - axit humic, axit amin, men tiêu hóa

Xem thêm
KHỬ MÙI GIA ĐÌNH

KHỬ MÙI GIA ĐÌNH

KHỬ MÙI GIA ĐÌNH

GT-S là dạng tập hợp các thành phần gồm axit humic, khuẩn vi sinh, amino acid... nhằm mục đích chung là thúc đẩy phân giải các chất hữu cơ.

Xem thêm