Sản phẩm AXF tích hợp IFMC

Vòng tay AXF - Tích hợp IFMC

Vòng tay AXF - Tích hợp IFMC

Vòng tay AXF - Tích hợp IFMC

“AXF là sản phẩm tăng cường sức khỏe được phát triển từ công trình nghiên cứu “ Nitric Oxide như một phân tử nổi bật trong hệ tim mạch” đã nhận được giải thư...

Xem thêm
Khẩu trang AXF - Tích hợp IFMC

Khẩu trang AXF - Tích hợp IFMC

Khẩu trang AXF - Tích hợp IFMC

Khẩu trang AXF tích hợp IFMC được xử lý bằng công nghệ Nano (Nano technology) ngăn chặn hiệu quả vi khuẩn phát triển trên bề mặt vải. “AXF là sản phẩm hỗ trợ...

Xem thêm